ระบบประมวลผลตัวชี้วัด :: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Error Connection Postgres:pis
ฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

Data Exchange
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2561 จาก HDC
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2560 จาก HDC
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2559 จาก HDC
ทั้งหมด
รายงานผลการส่งข้อมูล
ตรวจข้อมูล Person ที่ส่งเข้า Web HDC
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2560
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC ปี 2561
ผลการส่งข้อมูล ไปยัง เขตบริการสุขภาพที่ 4/สปสช./สนย.
เขตบริการสุขภาพที่ 4
สปสช.เขต 4
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สนย.
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 พ.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ : 
ตัวชี้วัดสปสช. QOF57 HDC 43 แฟ้ม
 
กรุณาเลือกรูปแบบการแสดงผล
 
Code=
รายการเป้าหมาย(%)เป้าหมาย(B)ผลงาน(A)ผลงาน(%)ผลการประเมินหมายเหตุ
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
B : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ในหน่วยบริการทั้งหมดในช่วง ระหว่าง 1 เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรก ของการตั้งครรภ์ครั้งนั้นภายในปีงบประมาณ )
A : จำนวนหญิงมีครรภ์ทุกรายในหน่วยบริการที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกโดยอายุครรภ์ไม่เกิน 12สัปดาห์ (นับเฉพาะการฝากครรภ์ครั้งแรกของการตั้งครรภ์ครั้งนั้น ใช้ข้อมูลระหว่าง 1เมษายน 2556 – 31 มีนาคม 2557 )
60.001294837.21
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
25 มี.ค.61
43 Table
ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์
B : จำนวนหญิงคลอดบุตรแล้วทุกสิทธิ ในเขตรับผิดชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 – 31มีนาคม 2557 (จากแฟ้ม MCH)
A : จำนวนหญิงคลอดแล้วทุกสิทธิประกันสุขภาพระหว่าง 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557 ที่มีประวัติได้รับการดูแลก่อนคลอดครบทั้ง 5 ครั้งตามเกณฑ์ (นำหญิงคลอดในแฟ้ม MCH มาหาประวัติการดูแลก่อนคลอด ใน แฟ้ม ANC)
60.001,16318315.74
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
ร้อยละของเด็กอายุ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
B : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
A : จำนวนเด็กอายุครบ 5 ปี ที่ได้รับวัคซีน DTP5
90.007,2222,47034.20
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคหืด สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยโรคหืดสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยโรคหืด สิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคหืด
0.00241388161.00
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้นสิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเบาหวานสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น สิทธิ UC, and [pdx=(E100-E101 or E110-E111or E120-E121 or E130-E131 or E140-E141)] OR [(pdx = E160 or E162) and (sdx =E10-E14)] OR [(pdx = E160) and (sdx=Y423)] OR [(pdx = E10-E14) and (sdx =E160 or E162)]
0.008,1792783.40
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
อัตราการรับไว้รักษาในโรงพยาบาล (Admission rate) ด้วยโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง สิทธิ UC
B : จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสิทธิ UC ที่อยู่ในความดูแลของหน่วยบริการประจำ (Hmain)
A : จำนวนครั้งที่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสิทธิ UC เข้ารักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคหลักเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง ประกอบด้วย 1. ความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง 2. โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ) ชนิด Haemorrhargและมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง และโรคร่วมไม่ใช่อุบัติเหตุ 3. Hypertensive retinopathy (H35.0) และมีโรคร่วมเป็นความดันโลหิตสูงหรือภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูง, [(pdx = I10-I15, I674) OR (pdx= I60-I62 and (sdx=I10-I15, I674 and sdx≠ S00-T99)) OR (pdx =H350 and (sdx = I10-I15 or I674)]
0.0012,9362,26317.49
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวาน
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง DM ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
90.00389,829215,75355.35
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
24 เม.ย.58
43 Table
ร้อยละประชาชนอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองความดันโลหิต
B : จำนวนประชาชนไทยอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
A : จำนวนประชาชนไทยอายุตั้งแต่ 35 ปีขี้นไป ได้รับการคัดกรอง HT ตามมาตรฐาน ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด
90.00370,328200,57554.16
 
ช่วงที่ประเมิน
1 เม.ย.57
ถึง 31 มี.ค.58
ประมวลผล
10 เม.ย.58
43 Table

พัฒนาโดย : ทีมผู้ดูแลระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Administrator Of Ayutthaya Provincial Health Office)