ระบบประมวลผลตัวชี้วัด :: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
User Name :
Password :
 
ลืมรหัสผ่าน? / สมัครสมาชิก!!!
Error Connection Postgres:pis
ฐานข้อมูลบริหารงานบุคคล
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุราชการ
จำนวนข้าราชการตามโครงสร้างอายุ
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะตำแหน่ง
จำนวนตำแหน่งจำแนกตามสถานะการปฎิบัติงาน
อายุเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
อายุราชการเฉลี่ยตามระดับตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาตามตำแหน่ง
จำนวนข้าราชการตามระดับตำแหน่งและวุฒิการศึกษาสูงสุด
จำนวนข้าราชการตามตำแหน่งสายงานและวุฒิการศึกษาสูงสุด

Data Exchange
รายงานแพทย์แผนไทยตามเงื่อนไขสปสช.
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2561 จาก HDC
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2560 จาก HDC
ผลการดำเนินงาน QOF ปี2559 จาก HDC
ทั้งหมด
รายงานผลการส่งข้อมูล
ตรวจข้อมูล Person ที่ส่งเข้า Web HDC
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ปี 2560
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม HDC ปี 2561
ผลการส่งข้อมูล ไปยัง เขตบริการสุขภาพที่ 4/สปสช./สนย.
เขตบริการสุขภาพที่ 4
สปสช.เขต 4
ผลการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม สนย.
จำนวนผู้เยี่ยมชม
ทั้งหมด : ตั้งแต่่ 11 พ.ค.57
เดือนนี้ : วันนี้ : 

 
กรุณาเลือกรูปแบบการแสดงผล
 
Code=
รายการเป้าหมาย(%)เป้าหมาย(B)ผลงาน(A)ผลงาน(%)ผลการประเมินหมายเหตุ

พัฒนาโดย : ทีมผู้ดูแลระบบสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Administrator Of Ayutthaya Provincial Health Office)